Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Mestratge


La influència de la seva mare, mestra i deixebla directa de Maria Montessori, s'ha fet notar en la seva professió de professor universitari, la qual requereix ser investigador, docent i formador de professionals per a la societat.

Ha col·laborat en diaris i revistes, ràdios i televisions. La seva presència en Congressos nacionals i internacionals ha estat una constant, presentant-hi ponències, comunicacions i intervenint en els debats, sempre amb esperit crític i socràtic. Acomplerts els 80 anys s'ha prestat, encara, a impartir cursos i conferències amb l'ànim de perfeccionar professors universitaris. El seu mestratge no s'ha cenyit als països europeus de cultura llatina i tanmateix s'ha prodigat en els països d'Amèrica Llatina, especialment a Mèxic.

La seva preocupació gairebé obsessiva s'ha centrat a ensenyar a llegir, a escriure i a comunicar-se.

Activitat investigadora

-


Director-Col·laborador de la investigació: Las posibilidades de formación acelerada para jóvenes de 18 a 24 años que hayan dejado la escuela a nivel primario.

Cursos 1970-71 i 1971-72.

Investigació subvencionada pel Ministerio de Educación y Ciencia espanyol. Investigació encarregada pel INCIE.


El 1970 obté una beca del Govern francès, destinada a postgraduats, per realitzar un estudi sobre L'Estructuralisme.

Resideix a París de setembre a desembre de 1970 i de gener a maig de 1971.

Treballa sota els auspicis del Professor de la Sorbonne, Aubenque, en l'esmentat estudi.


A París (1970-1971) segueix els cursos del Collège de France:

Philosophie de la connaissance amb Vuillemin, Histoire de la pensée philosophique.

Amb Michel Foucault, Anthropologie sociale amb Lévi-Strauss i Platon amb Jean Wahl.


Comunicacions i ponències presentades en congressos

+


Cursos i seminaris

+


Llocs docents Universitaris ocupats

+


Mèrits docents i d’investigació

+


Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial