Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Documents


En aquest apartat s'ha fet una selecció de textos més poc divulgats d'Octavi Fullat i que, en canvi, ofereixen o bé visions globals del seu pensament, o bé presenten estudis regionals de la seva especialitat, la Filosofia de l'Educació.

Documents

 


01.09.18

Biografia bàsica

01.07.18


In sculptura. La passió escultòrica de Jassans

03.10.17


IN MEMORIAM d'Isabel Royo

01.03.16


Recuerdo del escultor Jassans (castellano).

01.03.16


Record de l'escultor Jassans (català).

23.02.16


Crisis axiológica, o de valores, de Occidente

23.02.16


Crisi axiològica, o de valors, d'Occident (català)

12.01.15


Friedrich Nietzsche (1844-1900). Del porrazo quedé sin sentido

12.01.15


Friedrich Nietzsche (1844-1900). Del cop vaig quedar estabornit (català)

17.08.14


Edmund Husserl (1859-1938). Le pedí auxilio (Castellano)

17.08.14


Edmund Husserl (1859-1938). Li vaig demanar auxili (català)

17.08.14


Karl Marx (1818-1883). Mi apasionamiento ético pidió luz a Marx (Castellano)

17.08.14


Karl Marx (1818-1883). El meu apassionament ètic va demanar llum a Marx (català)

26.05.14


Claude Lévi-Strauss (1908-2009). El discurso gélido (Castellano)

26.05.14


Claude Lévi-Strauss (1908-2009). El discurs gèlid (català)

04.03.14


Martin Heidegger (1889-1976) me hirió (Castellano).

04.03.14


Martin Heidegger (1889-1976) em va ferir (català)

04.03.14


Immanuel Kant (1724-1804). Sense frivolitats de ‘facebook" (català)

04.03.14


Immanuel Kant (1724-1804). Sin frivolidades de "facebook" (Castellano)

21.09.12


Aristóteles (384-322 a.C.), la vigencia de un maestro pensador (Castellano)

21.09.12


Aristòtil (384-322 a.C.), la vigència d'un mestre pensador (català)

21.09.12


Albert Camus (1913-1960), un perfil personal (Castellano)

21.09.12


Albert Camus (1913-1960), un perfil personal (català)

21.09.12


Sigmund Freud (1856-1939) me ha inquietado (Castellano)

21.09.12


Sigmund Freud (1856-1939) m'ha inquietat (català)

11.07.12


Teló negre (Català)

11.07.12


Introducció a "Teló Negre" (Català)

11.07.12


Telón negro (Castellano)

11.07.12


Introducción a "Telón Negro" (Castellano)

01.08.11


Nación, un tema de actualidad (castellà)

01.08.11


Nació, un tema d'actualitat (català)

18.07.11


Presentación tesis Mónica Kagelmacher (Castellano)

18.07.11


Presentació Tesi Mónica Kagelmacher sobre Octavi Fullat (català)

01.07.11


Carta a los alumnos del Colegio Luther King (Castellano)

07.10.10


Antropología de la adolescencia (Castellano)

07.10.10


Antropologia de l'Adolescencia (català)

09.09.10


La trilogía autobiográfica del profesor Octavi Fullat, por Conrad Vilanou (Castellano)

09.09.10


La trilogia autobiogràfica del professor Octavi Fullat, per Conrad Vilanou (català)

09.09.10


Presentación de "Mi Belleza", por Antoni Cisteró (Castellano)

09.09.10


Presentació "La meva bellesa", per Antoni Cisteró (català)

06.09.10


Antropología de la Educación Moral (Castellano)

06.09.10


Antropologia de l'Educació Moral (català)

01.03.08


Ampliacion entrevista Sandra Rudzki a Octavi Fullat (Castellano)

01.03.08


Ampliació entrevista Sandra Rudzki a Octavi Fullat (català)

01.03.08


Interview to Octavi Fullat by Sandra Rudzki (English)

01.01.02


Entrevista Sandra Rudzki a Octavi Fullat (català)

01.01.02


Entrevista Sandra Rudzki a Octavi Fullat (castellano)


Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial