Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

In actu nascendi


Autor

Any de publicació

2017 (Barcelona)

Idioma

Castellà

Editorial

ICRE. Associació Institut Català per a la Recerca en Escultura

Temàtica

Isbn

978-84-946642-2-9

 

Sinòpsis


 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial