Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

El tiempo antropológico de la educación


Autor

Any de publicació

1990 (Barcelona)

Idioma

Editorial

PPU

Temàtica

Filosofía de la Educación

Isbn

 

Sinòpsis


 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial