Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Pedagogía existencialista y postmoderna


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

2001 (Madrid)

Idioma

Castellano

Editorial

Síntesis

Temàtica

Filosofía de la Educación

Isbn

84-7738-868-7

Pedagogía existencialista y postmoderna

 

 

Sinòpsis


A la primera part s'hi defineixen els conceptes bàsics que estan relacionats amb existencialisme i postmodernitat.
La segona part enfoca els moviments intel·lectuals de la Modernitat que tenen a veure amb l'existencialisme.
La tercera i última part tracta de les filosofies de l'Existència i de la Postmodernitat desplegades al segle XX.
En cada moment es relaciona pensament antropològic i educació.

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial