Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Humanismo. En el umbral del tercer milenio (En colaboración)


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

2000 (México D.F.)

Idioma

Castellano

Editorial

Santillana

Temàtica

Filosofía de la Educación

Isbn

970-642-776-7

 

Sinòpsis


Dins d'aquesta obra col•lectiva Octavi Fullat desenrotlla el tema L'humanisme a través de la història. L'estudi es cenyeix a la història d'Occident.

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial