Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

La peregrinación del mal o La educación como violencia fértil


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1999 (México D.F. )

Idioma

Castellano

Editorial

Aladas Palabras INAD

Temàtica

Filosofía de la Educación

Isbn

La peregrinación del mal o La educación como violencia fértil

 

 

Sinòpsis


Text antropològic amb un deix pessimista dividit en dues parts :
I-El món de l'home
II-El món des de l'home
La tesi que subratlla és: L'educació és una violència fèrtil.
Aquest text és la reedició a Mèxic del llibre publicat per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1988.

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial