Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

América latina: Historia y destino. Homenaje a Leopoldo Zea (En colaboración)


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1992 (México D.F.)

Idioma

Castellano

Editorial

Ediciones de la Universidad Nacional de México

Temàtica

Filosofía de la Educación

Isbn

 

Sinòpsis


 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial