Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Filosofía de la Educación


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1988 (Barcelona)

Idioma

Castellano

Editorial

Vicens Vives

Temàtica

Filosofia de la Educación

Isbn

84-316-2591-0

Filosofía de la Educación

 

 

Sinòpsis


El manual s'organitza en sis apartats:
I-L'educació és una dada
II-La reflexió filosòfica sobre l'educació
III-Estructura educanda de l'esser humà
IV-Finalitats antropològiques de l'educació
V-Pedagogies de l'essència
VI-Pedagogies de l'existència

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial