Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Eidon. (Filosofia, 3r curs de Batxillerat) (En col·laboració amb José Barrio)


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1984 (Barcelona)

Idioma

Català

Editorial

Vicens Vives

Temàtica

Filosofia

Isbn

84-316-2248-2

 

Sinòpsis


Text de filosofia concebut per al tercer curs de batxillerat que Octavi Fullat redacta junt amb el catedràtic de Madrid, José Barrio.
S'hi tracten cinc temes:
I-Introducció a la filosofia
II-Psicologia
III-Lògica
IV-Sociologia, ètica i dret
V-Metafisica

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial