Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Diccionari Filosòfic català-castellà, castellà-català (Director de l'obra)


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1984 (Barcelona)

Idioma

Català, castellà

Editorial

Vicens Vives

Temàtica

Isbn

 

Sinòpsis


 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial