Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Eidos. Filosofía B.U.P. Curso 3. (En colaboración con José Barrio)


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1977 (Barcelona)

Idioma

Castellano

Editorial

Vicens Vives

Temàtica

Filosofía

Isbn

84-316-2092-7

Eidos. Filosofía B.U.P. Curso 3. (En colaboración con José Barrio)

 

 

Sinòpsis


Text de filosofia concebut per al tercer curs de batxillerat que Octavi Fullat redacta junt amb el catedràtic de Madrid, José Barrio.
S'hi tracten cinc temes:
I-Introducción a la filosofía
II-Psicología
III-Lógica
IV-Sociología, ética y derecho
V-Metafísica

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial