Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

La moral atea de Albert Camus


Autor

Octavi Fullat i Genís

Any de publicació

1963 (Barcelona)

Idioma

Castellano

Editorial

Pubul

Temàtica

Etica

Isbn

DL: B. 7567-1963

La moral atea de Albert Camus

 

 

Sinòpsis


És la Tesi Doctoral de l'autor després d'adequar-la per a la divulgació.
Un cop presentat Albert Camus li organitza els seus escrits en tres grans moments, on cadascú dels quals abraça la seva concepció antropològica, la seva concepció moral i la seva concepció ètica.
Els tres moments vénen marcats per la tuberculosi -1er moment-, per la Segona Guerra Mundial -2n moment- i per l'abandó que pateix per part de les esquerres -3r moment-.

 

Índex


 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial