Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

Aquell qui nega el passat per partir de zero, és un bàrbar.

Octavi Fullat Genís és una figura de referència en el camp de la Filosofia de l'Educació contemporània.


Els seus treballs i investigacions, així com la seva tasca docent universitària, configuren un itinerari d'excel.lència sempre orientat a resistir les ideologies dominants. La llibertat és un dels temes centrals del seu pensament.

Aquesta Web és un espai d'interès per conèixer el recorregut biogràfic i l'itinerari acadèmic d'Octavi Fullat. També és un important recurs documental per llegir aquest autor.

Biografia

Biografia


Com qualsevol altra biografia, la de Fullat s'intel·ligeix des de la seva família i partint dels seus primers anys, condicionants inesquivables de la resta. S'ha pretès ser sobri a l'hora d'organitzar les dades cronològiques.

Biografia

Biografia


Com qualsevol altra biografia, la de Fullat s'intel·ligeix des de la seva família i partint dels seus primers anys, condicionants inesquivables de la resta. S'ha pretès ser sobri a l'hora d'organitzar les dades cronològiques.

Bibliografia

Bibliografia


L'obra escrita de Fullat s'organitza en llibres, articles i altres escrits. Ha estat un autor prolífer. Si compteu els llibres publicats en sumen més de 150. Sempre ha esquivat redactar-los en equip.

Bibliografia

Bibliografia


L'obra escrita de Fullat s'organitza en llibres, articles i altres escrits. Ha estat un autor prolífer. Si compteu els llibres publicats en sumen més de 150. Sempre ha esquivat redactar-los en equip.

Mestratge

Mestratge


La influència de la seva mare, mestra i deixebla directa de Maria Montessori, s'ha fet notar en la seva professió de professor universitari, la qual requereix ser investigador, docent i formador de professionals per a la societat.

Mestratge

Mestratge


La influència de la seva mare, mestra i deixebla directa de Maria Montessori, s'ha fet notar en la seva professió de professor universitari, la qual requereix ser investigador, docent i formador de professionals per a la societat.

Actualitat i documents


En aquest apartat s'ha fet una selecció de textos més poc divulgats d'Octavi Fullat i que, en canvi, ofereixen o bé visions globals del seu pensament, o bé presenten estudis regionals de la seva especialitat, la Filosofia de l'Educació.

 

Vídeo Biografia d'Octavi Fullat


21 Febrer 2020

 

 

 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial