Biografia

Bibliografia

Mestratge

Actualitat

Documents

Contacte

ES

És inhumana la socialització total. El que és realment nostre és la batussa perenne entre jo i tothom.

Octavi Fullat Genís és una figura de referència en el camp de la Filosofia de l'Educació contemporània.


Els seus treballs i investigacions, així com la seva tasca docent universitària, configuren un itinerari d'excel.lència sempre orientat a resistir les ideologies dominants. La llibertat és un dels temes centrals del seu pensament.

Aquesta Web és un espai d'interès per conèixer el recorregut biogràfic i l'itinerari acadèmic d'Octavi Fullat. També és un important recurs documental per llegir aquest autor.

Biografia

Biografia


Com qualsevol altra biografia, la de Fullat s'intel·ligeix des de la seva família i partint dels seus primers anys, condicionants inesquivables de la resta. S'ha pretès ser sobri a l'hora d'organitzar les dades cronològiques.

Biografia

Biografia


Com qualsevol altra biografia, la de Fullat s'intel·ligeix des de la seva família i partint dels seus primers anys, condicionants inesquivables de la resta. S'ha pretès ser sobri a l'hora d'organitzar les dades cronològiques.

Bibliografia

Bibliografia


L'obra escrita de Fullat s'organitza en llibres, articles i altres escrits. Ha estat un autor prolífer. Si compteu els llibres publicats en sumen més de 150. Sempre ha esquivat redactar-los en equip.

Bibliografia

Bibliografia


L'obra escrita de Fullat s'organitza en llibres, articles i altres escrits. Ha estat un autor prolífer. Si compteu els llibres publicats en sumen més de 150. Sempre ha esquivat redactar-los en equip.

Mestratge

Mestratge


La influència de la seva mare, mestra i deixebla directa de Maria Montessori, s'ha fet notar en la seva professió de professor universitari, la qual requereix ser investigador, docent i formador de professionals per a la societat.

Mestratge

Mestratge


La influència de la seva mare, mestra i deixebla directa de Maria Montessori, s'ha fet notar en la seva professió de professor universitari, la qual requereix ser investigador, docent i formador de professionals per a la societat.

Actualitat i documents


En aquest apartat s'ha fet una selecció de textos més poc divulgats d'Octavi Fullat i que, en canvi, ofereixen o bé visions globals del seu pensament, o bé presenten estudis regionals de la seva especialitat, la Filosofia de l'Educació.

 

Vídeo Biografia d'Octavi Fullat


21 Febrer 2020

 

 

 

Agraïments i amics


S'hi proporcionen pàgines Web d'entitats que puguin proporcionar més informació sobre Octavi Fullat i la seva obra.

Udem
Univa
Universidad Iberoamericana
Laureate International Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Col·legi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Angle Editorial